فهرست محصولات این تولید کننده harepoint

 • 900,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  HarePoint Active Directory Self Service و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  900,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 5,500,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  HarePoint Analytics و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  5,500,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 9,200,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  HarePoint HelpDesk و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  9,200,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 5,500,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  HarePoint Workflow Extensions و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  5,500,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 1,800,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  HarePoint Workflow Monitor و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  1,800,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 3,500,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  HarePoint Workflow Scheduler و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  3,500,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,000,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  HarePoint ​Password C​hange و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,000,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 0 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Nevron Chart for SharePoint و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  0 ریال
  فقط آنلاین