تخفیف ویژه

محصولات پرفروش

خبرنامه

نماد اعتماد الکترونیکی

تولید کننده‌ها

PrestaShop

مدیریت دانش 14 محصول وجود دارد

در هر صفحه
 • 8,000,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Bamboo Knowledge Base و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  8,000,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 4,500,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Charts for SharePoint و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  4,500,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 29,000,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Project Management Central و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  29,000,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 7,500,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Layer2 Knowledge Management Suite و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  7,500,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 0 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  FireArrow RSS Viewer و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  0 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,850,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Data View Plus Web Part و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,850,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,120,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Default Values و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,120,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 2,400,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Datasheet View و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  2,400,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 1,850,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Conditional Formatting و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  1,850,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 4,070,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  KWiz Printing Feature و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  4,070,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 1,200,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Infowise Voting Field و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  1,200,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 1,800,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Infowise Approval Summary و توضیح:همه ویرایش ها و ازگروه: همه ویرایش ها لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  1,800,000 ریال
  فقط آنلاین