فهرست محصولات این تولید کننده Nintex

 • 4,000,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Nintex Workflow 2010 For Project server و توضیح:2010 و ازگروه: 2010 لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  4,000,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 6,000,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Nintex Workflow 2013 For Project server و توضیح:2013 و ازگروه: 2013 لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  6,000,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 8,000,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Nintex Workflow 2016 For Project server و توضیح:2016 و ازگروه: 2016 لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  8,000,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 3,200,000 ریال 4,000,000 ریال -20% تخفیف ویژه
  ( 0 نقد و بررسی )

  Nintex Forms 2010 و توضیح:2010 و ازگروه: 2010 لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  3,200,000 ریال 4,000,000 ریال 20% تخفیف ویژه
  فقط آنلاین قیمت کاهش یافت !
 • 4,800,000 ریال 6,000,000 ریال -20% تخفیف ویژه
  ( 0 نقد و بررسی )

  Nintex Forms 2013 و توضیح:2013 و ازگروه: 2013 لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  4,800,000 ریال 6,000,000 ریال 20% تخفیف ویژه
  فقط آنلاین قیمت کاهش یافت !
 • 8,500,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Nintex Forms 2016 و توضیح:2016 و ازگروه: 2016 لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  8,500,000 ریال
  فقط آنلاین
 • 4,500,000 ریال 9,000,000 ریال -50% تخفیف ویژه
  ( 0 نقد و بررسی )

  Nintex Workflow 2010 و توضیح:2010 و ازگروه: 2010 لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  4,500,000 ریال 9,000,000 ریال 50% تخفیف ویژه
  فقط آنلاین قیمت کاهش یافت !
 • 7,200,000 ریال 18,000,000 ریال -60% تخفیف ویژه
  فروش ویژه !
  ( 0 نقد و بررسی )

  Nintex Workflow 2013 و توضیح:2013 و ازگروه: 2013 لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  7,200,000 ریال 18,000,000 ریال 60% تخفیف ویژه
  فقط آنلاین
 • 10,000,000 ریال
  ( 0 نقد و بررسی )

  Nintex Workflow 2016 و توضیح:2016 و ازگروه: 2016 لطفا در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با مدیر فروش شیرپوینت سنتر به شماره همراه 9419-337-0935 یا 2395-620-0919 تماس حاصل فرمائید

  10,000,000 ریال
  فقط آنلاین